Sök funktionsmedicinsk expertis

I menyn till vänster hittar du mottagningar och yrkesutövare som arbetar efter den funktionsmedicinska modellen. I listan finner du både privata läkarmottagningar, privata kliniker och mottagningar som har sjukvårds- och / eller friskvårdsinriktning och enskilda yrkesutövare.

Funktionsmedicin.se har definierat en lägstanivå i utbildning och ett ramverk för arbetsmodell för kliniker, mottagningar och yrkesutövare att få listas nedan. Funktionsmedicin.se tar däremot inget ansvar för kvaliteten i de tjänster som dessa kliniker, mottagningar eller yrkesutövare erbjuder.

För dig som är kliniker och önskar samarbeta med oss
Funktionsmedicin.se har en tydlig mål att på ett långsiktigt och kraftfullt sätt sprida information och inspiration som bygger, befäster och utvecklar funktionsmedicin (Functional Medicine) i Sverige och Norden. Funktionsmedicin.se är en informationssida som gagnar förståelse och utveckling av den funktionsmedicinska modellen och synsätt bland myndigheter, terapeuter, konsumenter och hos offentlig vård.

Vi välkomnar branschaktörer som delar vår ovan nämnda ambition. Vi vill att branschorganisationer, företag, läkare och andra yrkesutövare som arbetar med den funktionsmedicinska arbetsmodellen ska synas och besökas. Tillsammans kan vi växa och hjälpa varandra sprida funktionsmedicinen.

Vi tydliggör här med våra kriterier hur vi ser på samarbetet mellan olika kompetenser och vad vi ställer för krav på våra samarbetspartners. Vår målsättning är också att konsumenter och patienter runt om i Sverige ska ha fler kontaktmöjligheter med företag och terapeuter som arbetar med funktionsmedicin för att de i egna kontaktnät kan hålla sig friskare och må bättre.

Funktionsmedicin.se är en icke vinstdrivande förening som behöver samarbetspartners med gemensamma intresse för att driva den funktionsmedicinska utvecklingen framåt. Vi hoppas att du som företag hjälper oss sprida och utveckla funktionsmedicin.se. 

För att ansöka om medlemskap går du in på sidan Ansökan Medlemskap.