Om oss

Funktionsmedicin.se är ett partnerskap som initierats av Alpha Plus AB och Paleo Institute AB.

Vår gemensamma ambition är att tillsammans med övriga branschaktörer skapa en professionell plattform för funktionsmedicin (engelskans functional medicine) i Sverige och Norden. Vi strävar efter att sprida och utveckla det funktionsmedicinska synsättet till såväl allmänheten som till professionella yrkesutövare som legitimerad vårdpersonal och terapeuter. Vi utgår från en hög vetenskaplighet, kliniska erfarenheter och ett hälsoarbete som bygger på följande principer:  

  • Funktionsmedicin kan framgångsrikt integreras med såväl den traditionella skolmedicinen som komplementärmedicinen genom ett gemensamt synsätt, en gemensam arbetsmodell och verktyg som möjliggör samarbete för bästa möjliga behandlingsresultat  

  • Funktionsmedicin kan utgöra ett framgångsrikt komplement till den offentligt finansierade sjukvården och det skolmedicinska synsättet för läkning av ohälsa och prevention av kroniska besvär 

  • Funktionsmedicin kan med sitt synsätt, sina arbetsmodeller och verktyg även fungera som en effektiv resurs för motionärer och elitidrottare för att maximera mental och fysisk prestation.  

Här på hemsidan hittar du kunskap inom funktionsmedicin. Vi publicerar aktuella artiklar och vägleder till utbildningar, kurser och personlig rådgivning hos personer som i Sverige och Norden arbetar inom funktionsmedicin. 

Kurser & utbildningar 
Idag kan du som vill fördjupa dig inom funktionsmedicinsk kunskap gå både kortare inspirations- och / eller fördjupningskurser med kända internationella och nationella föreläsare och längre yrkesutbildningar där din kunskapsutveckling och yrkesroll betonas.

Alpha Plus har sedan funktionsmedicinens födelse i början av 90-talet arrangerat kurser med flera internationella grundare, språkrör och lärare inom funktionsmedicin, exempelvis Jeffrey Bland, Joe Pizzorno, Deanna Minich, Diana Noland, Tom O´Bryan och Robert Rakowski 

Se aktuellt kursutbud hos Alpha Plus här >>  

Paleo Institute har sedan 2008 arrangerat längre yrkesutbildningar inom kost, träning och hälsa. Paleo Institute erbjuder kurser och 4 längre yrkesprogram, bland dessa utbildningen till Certifierad Funktionsmedicinsk Terapeut på 1 – 2 år (beroende på studietakt).  

Se aktuellt utbildningsutbud här >>  

Om Alpha Plus AB 
Alpha Plus AB har bedrivit verksamhet sedan 1983. Den har i huvudsak varit inriktad på att utveckla och sälja premiumprodukter till terapeuter och hälsokosthandel, utbilda terapeuter och hälsokostpersonal samt erbjuda utbildningar och seminarier runt om i Sverige för att stärka kunskapen kring näringens betydelse. Genom egen kunskap och samarbeten med stora forskningscentra i framför allt Europa och USA tas egna recept på verksamma kosttillskott fram för tillverkning i Europa och USA.  
Via sina kurser verkar Alpha Plus för en högre kunskapsnivå som gynnar branschens utveckling. Alpha Plus kunskapsbas grundar sig på närings-, livsstils- och funktionsmedicin.  

Alpha Plus varumärkeslöfte är att erbjuda näringsmedicinskt komponerade, potenta, säkra kosttillskott till svenska konsumenter. För mer information om Alpha Plus, besök www.alpha-plus.se.

Peter Wilhelmsson är grundare av Alpha Plus, näringsmedicinare (NMTF) och naturläkare (SNLF). Han har bidragit starkt till utvecklingen och spridningen av funktionsmedicinen i Sverige. Peter är den enda personen i världen som har deltagit i alla 25 internationella IFM funktionsmedicinska konferenser, och till och med föreläst vid den första och den 25:e konferensen. Peter har arbetat som rektor för både Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan (NNFS) och Näringsmedicinska skolan (NMS) samt är rektor och ägare av  Forum Academia (FA). Samtliga dessa näringsterapeutiska utbildningar har utformats utifrån ett funktionsmedicinskt synsätt och över 800 näringsterapeuter har idag examinerats från dessa skolor. Peter har dessutom ägt hälsohemmet Strandgården samt arbetat kliniskt i över 35 år.  

alphaplus
 
Om Paleo Institute AB
Paleo Institute har bedrivit utbildningsverksamhet sedan 2008. De erbjuder marknadsledande yrkesutbildningar inom kost, funktionsmedicin, träning och hälsa. Paleo Institutes varumärkeslöfte är att genom kurser, föreläsningar och längre yrkesutbildningar sprida ett livsstilsbudskap som förbättrar människors hälsa, fysik och prestation samt som bidrar till en hållbar och jämlik samhällsutveckling. Deras löfte är också att lära ut hur livsstilstjänster effektivt paketeras och kommersialiseras för företag, föreningar och enskilda individer. Paleo Institute har sedan starten 2008 utexaminerat cirka 900 deltagare från de olika yrkesprogrammen. För mer information om Paleo Institute, besök www.paleo-institute.se.

Jonas Bergqvist är grundare till Paleo Institute. Han är legitimerad sjukgymnast och personlig tränare och har arbetat med fys- och rehabträning under många års tid. Genom fortbildning på Karolinska Institutet samt övriga kurser och utbildningar har hans arbete under senare tid alltmer handlat om funktionsmedicin och kliniskt arbete med denna inriktning. Idag arbetar Jonas också som rektor och lärare på Paleo Institute. Han är en mycket uppskattad föreläsare och författare till flera hälsoböcker.  

PaleoInstitute


Partnerskapet mellan Alpha Plus och Paleo Institute 
Vi drivs av en gemensam passion och målsättning om att sprida funktionsmedicinen i Sverige och Norden. Funktionsmedicin.se är ett partnerskap oss emellan för att stärka denna målsättning och skapa en gemensam och kraftfull plattform för utveckling och förändring. Förändring behövs. Den traditionella skolmedicinen rår sällan på orsakerna till flera kroniska livsstilssjukdomar och framtidsprognoserna för diverse sjukdomstillstånd ser ofta dystra ut. Många människor har inte den hälsa de har rätt till och förtjänar. Med ett funktionsmedicinskt synsätt betonas de verkliga orsakerna till ohälsa och vi ser genom detta partnerskap stora möjligheter till framtida förändring inom såväl friskvården som hälso- och sjukvården samt en hoppingivande integration mellan skolmedicin, funktionsmedicin och komplementärmedicin.  
 
I slutändan vill vi göra människor friskare och bidra till ett mer hållbart samhälle.