Gener, livsstil och miljö

Din hälsa bestäms till 10 – 15 % av genetik, och till hela 85 - 90 % av livsstil och miljö.

Du är ingen slav under dina gener utan har all möjlighet att påverka din hälsa med näringsrik mat, nödvändiga kosttillskott, mer motion, mindre stress och mindre exponering för toxiner.


Funktionsmedicin och genetik

Dina gener föds du med och de kan du inte ändra på. Alla kroppens celler har samma gener så det är istället epigenetiken – de faktorer som påverkar huruvida en gen uttrycks eller ej – som gör att celler kan bete sig olika. Epigenetiken styr hur din kropp påverkas av dina livsstilsvanor. Mat, motion, sömn och stress påverkar dagligen vilka gener i dina celler som ska uttryckas och vilka som inte ska det. Detta är avgörande över tid för om du utvecklar en sjukdom eller ej. 

Epigenetiska förändringar kan vara både positiva och negativa. Ett exempel på negativ effekt är kemikalien bisfenol A, ett ämne som återfinns i vissa plaster, som kan härma östrogenets effekter i kroppen. Hos män kan bisfenol A störa generna som styr reproduktionsförmågan och resultera i ett lågt antal spermier. Ett exempel på positiv effekt är konditionsträning som kan aktivera gener som ger dig en förbättrad ämnesomsättning.  


Funktionsmedicin och epigenetik

Epigenetik är en viktig pusselbit för att förstå hälsa och ohälsa. En professionell yrkesutövare enligt den funktionsmedicinska modellen undersöker alltid hur livsstil och miljö kan påverka de symtom som den enskilda individen har. Exempel på frågeställningar är:  

  • Hur är kvalitén på din kost? Äter du icke-processad mat? Mycket grönsaker?
  • Finns det stressfaktorer i ditt liv som tärande relationer, belastande arbete eller dålig ekonomi?  
  • Har du varit utsatt för toxiner i luft, vatten eller i mat som skapar ohälsa?
  • Hade du en lycklig och frisk barndom?
  • Har du varit utsatt för fysiskt eller psykiskt trauma?  
  • Hur är din aktivitetsnivå? Tränar du för mycket eller för lite?  

Med hjälp av de här frågorna vill en funktionsmedicinsk yrkesutövare komma åt grundorsaken till ohälsan. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter vid utformning av behandlingsplanen, förbättras chanserna att kunna skapa din bästa hälsa.

Gentester kan kartlägga genetiken. Information om din barndom, sjukdomshistorik och dina livsstilsvanor hjälper en funktionsmedicinsk yrkesutövare att bedöma det epigenetiska uttrycket. Anamnes med enkätresultat och labbrapporter visar utfallet av nuvarande hälsotillstånd. Tillsammans ger genetik, epigenetik och nuvarande hälsotillstånd en god plattform för att skräddarsy ett behandlingsupplägg. 


Källor

Bisphenol-A: Epigenetic Reprogramming and Effects on Reproduction and Behavior

Guergana Mileva, Stephanie L. Baker, Anne T.M. Konkle, Catherine Bielajew

Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul; 11(7): 7537–7561. Published online 2014 Jul 22. doi: 10.3390/ijerph110707537

An integrative analysis reveals coordinated reprogramming of the epigenome and the transcriptome in human skeletal muscle after training

Maléne E Lindholm, Francesco Marabita, David Gomez-Cabrero, Helene Rundqvist, Tomas J Ekström, Jesper Tegnér & Carl Johan Sundberg

Epigenetics, first online 7th December 2014, doi:10.4161/15592294.2014.982445  

http://www.ultrawellnesscenter.com/2012/10/17/lesson-1-environmental-inputs/