Struktur för funktionsmedicinska kliniker

Den funktionsmedicinska arbetsmodellen fungerar utmärkt inom såväl sjukvård som friskvård. Följande två privata funktionsmedicinska klinikmodeller anses vara framgångsrika för att kunna möta framtidens behov av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa två olika typer av kliniker och mottagningar kan också bedriva samarbete på ett integrerat och patientfokuserat sätt.Funktionsmedicinsk läkarmottagning (sjukvård)
Livsstils- och Optimeringscenter (friskvård)
Kompetenser / Yrkesroller
 • Läkare
 • Sjuksköterska / Dietist / Funktionsmedicinsk terapeut 
 • Kostrådgivare / Hälsocoach 

 • Funktionsmedicinsk
  Terapeut / Coach
 • Kostrådgivare
 • Personlig Tränare

Ytterligare
kompetenser / yrkesroller
 • Rehabilitering via sjukgymnast / naprapat / kiropraktor
 • Stresshantering
 • Rehabilitering via sjukgymnast / naprapat / kiropraktor
 • Stresshantering
Kommentar
Läkaren har det fulla medicinska ansvaret på en funktionsmedicinsk läkarmottagning. En sjuksköterska, dietist eller funktionsmedicinsk terapeut kan istället ansvara för uppföljning efter läkarbesök, administration av provtagning samt mottagning av egna patienter med lättare problembild där läkarkontakt inte är nödvändig. En kostrådgivare eller hälsocoach ansvarar för uppföljning och livsstilscoachning för utvalda patientgrupper.

I denna formen av friskvårdscenter är en funktionsmedicinsk terapeut ansvarig för att förebygga och livsstilsbehandla kundernas sjukdomar och symtom. Stor vikt läggs vid kunskapen om att avgöra när kunden bör uppsöka sjukvård och när detta inte är nödvändigt. Ett Livsstils- och Optimeringscenter arbetar förebyggande och optimerande med tjänster som integrerar kost, näring, träning och övriga livsstilsvanor i teori och praktik.