Funktionsmedicinens bakgrund

Den funktionsmedicinsk modellen utvecklades ursprungligen av The Institute For Functional Medicine (IFM) i USA. För mer information om IFM och funktionsmedicin ur ett internationellt perspektiv, besök deras hemsida www.functionalmedicine.org. Funktionsmedicin som medicinskt område definierades i början av 1990-talet av Dr. Jeffrey Bland. Här kan du läsa mer om funktionsmedicinens uppkomst på IFMs hemsida.

Den funktionsmedicinska modellen fungerar såväl i mindre privata kliniker och mottagningar som på vårdcentraler och större skolmedicinska vårdinrättningar. The Center for Functional Medicine finns till exempel på The Cleveland Clinic, ett av de tre främsta forskningssjukhusen i USA. Här kan du läsa mer om The Cleveland Clinic.