Behandlingsexempel diabetes typ 2

Syftet med nedan exempel är att ge exempel på hur den funktionsmedicinska arbetsmodellen kan ta sig an diagnosen dibetes typ 2. Innehållet på denna sida ska inte ses som medicinska råd. För att erhålla individuellt baserade råd vid diabetes typ 2 hänvisas till sjukvården för behandling samt till en funktionsmedicinsk yrkesutövare för kompletterande råd. 


Skolmedicin och diabetes typ 2

Cirka 400 000 personer i Sverige har diagnosen diabetes typ 2 (1). Personer med diabetes typ 2 har förhöjt blodsocker på grund av att de främst har nedsatt insulinkänslighet men de kan också ha minskad frisättning av insulin (2). Nedsatt insulinkänslighet är också en av grundstenarna i det som kallas det metabola syndromet (3). Metabola syndromet är en samling symtom som ger en biokemi där man har högre risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom, mental ohälsa och autoimmuna sjukdomar (4).


Konventionell behandling betonar ofta livsstilens roll och kompletteras också med läkemedel som ger bland annat högre insulinkänslighet, ökad insulinutsöndring och ökad utsöndring av glukos med urinen (5). Socialstyrelsen har i sin rapport om hur diabetesvården bedrivs beskrivit att målen för HbA1c värden (som visar hur patientens blodtryck legat under längre tid) och blodtryck inte uppnås i Sverige. Ett annat område där de ser förbättringsmöjligheter är otillräckliga insatser från hälso- och sjukvården för att stödja patienter till rökstopp och ökad fysisk aktivitet. Rökstopp räknas som en av de viktigaste preventiva åtgärderna för att minska riskerna för diabeteskomplikationer och förtida död (6).


Det är en vanlig uppfattning att det inte går att bota diabetes typ 2. Det stämmer för en del individer som haft sjukdomen länge eller är väldigt sjuka, men det finns alla möjligheter att bli fri från diabetes typ 2 med hjälp av livsstilen. Studier visar att diabetes typ 2 går att backa med hjälp av kosten (7, 8) och i princip alla fall går att förebygga med livsstilen.


Kost och diabetes typ 2

Kosten är den viktigaste medicinen för den som drabbats av diabetes typ 2. Den som har utvecklat sjukdomen är ofta i behov av utbildning i matens påverkan. De har kunskapsluckor i vad som orsakar diabetes och övervikt. En utbildning av klienten om vad som är grundorsakerna till tillståndet och hur de kan förändra sin livsstil ger större förbättring av blodsockernivåer (9).

De länder där sockerkonsumtionen är hög finns också fler diabetiker (10). En randomiserad interventionsstudie som publicerats i Nature har visat att behandling med lågkolhydratkost (<50 g kolhydrater per dag) jämfört med att bara dra ner på kalorierna, gav bättre resultat på HbA1c (långtidsmått på blodsockernivåer) och blodsockerkontroll för diabetiker (11). En kost utan raffinerat socker och med ett lågt kolhydratinnehåll blir därför ett viktigt verktyg för att behandla en insulinresistens.

Med hjälp av anti-inflammatorisk kost har man kunnat se minskad risk för diabetes typ 2 (12). Processad mat som vitt vetemjöl, socker och vegetabiliska oljor i kosten ökar inflammationen i kroppen. En anti-inflammatorisk kost består av grönsaker och rotsaker, fett av bra kvalité och kött från djur som haft en bra uppfödning eller som är vildfångade. Det är också klarlagt att näringsbrister som till exempel för lite magnesium eller vitamin-D har ett samband med utveckling av diabetes typ 2 (13).


Genetikens och epigenetikens roll för diabetes typ 2

Många personer bär på gener som påverkar bildandet av nya fettceller, reglering av blodsocker och aptitpåverkan. De här generna har visat sig kunna påverka insulinkänslighet och övervikt (14). Barn till kvinnor som haft begränsad tillgång till mat under graviditeten får ökad risk för sjukdom som förhöjda blodfetter och övervikt senare i livet (15). Genom epigenetiska förändringar gör deras biokemi dem mer benägna att få sjukdomar som vi förknippar med den västerländska livsstilen.

De goda nyheterna är att även om det har en viss betydelse, så spelar genetik och epigenetik spelar en mindre roll för individens risk att utveckla diabetes typ 2. 85-90% av en persons hälsa utgörs av livsstilen. Det är viktigt att betona i de fall en genetisk utredning av riskfaktorer görs. Läs mer om gener, livsstil och miljö ur en funktionsmedicinsk synvinkel här.


Flera andra livsstilsfaktorer har betydelse

1.Rökning och snusning. Tobak, och särskilt snus, har visat sig sänka insulinkänsligheten (16).

2.Kronisk stress och problem att reglera binjurarnas hormoner. Upplever vi oss konstant stressade kan det leda till förhöjda nivåer av kortisol som gör cellerna mindre insulinkänsliga. Kvinnor som upplevde sig som stressade hade i en studie mer än två gånger så hög risk att utveckla diabetes (17).

3.För lite sömn. Det finns en tydlig koppling mellan för lite sömn och diabetes typ 2. Studier har visat att personer som sover för lite äter fler kalorier än de som sover tillräckligt (18).

4.Giftiga kemikalier i omgivningen. Hormonstörande ämnen som bisfenol-A och ftalater, besprutningsmedel, flamskyddsmedel och tungmetaller kan öka fettinlagringen (19).

5.Stillasittande livsstil. Ett minimum är fysisk aktivitet i sammanlagt 30 minuter per dag med minst måttlig intensitet, till exempel rask promenad. Det har visat sig minska risken för diabetes typ-2. Ytterligare hälsoeffekter ses vid tillägg av intensiv motion 2-3 gånger per vecka (20).

6.Obalanser i tarmfloran. Tidiga antibiotikakurer kan exempelvis ge förändringar i ämnesomsättningen som ökar risken för diabetes typ-2 (21).

7.Medicinering med det lipidsänkande läkemedlet statiner har visat sig kunna öka risken för diabetes typ 2. Statiner minskar insulinkänsligheten och utsöndring av insulin via flera mekanismer (22).


Diabetes typ 2 i samspel med andra sjukdomar

Ämnesomsättning och blodsockerkontroll existerar inte i ett vakuum utan påverkas av förekomsten av andra sjukdomar. För en klient med diabetes typ 2 kan det ibland vara ett samspel med, eller ett symtom på, andra hälsoproblem.

Beroendeproblematik, särskilt med socker som utlopp kan vara en grundorsak till diabetes typ 2. Alla som är överviktiga är inte beroende av socker men en funktionsmedicinsk kliniker bör överväga möjligheten. Det finns screeningformulär att använda för att utvärdera om det finns behov att jobba vidare med någon som är utbildad för att diagnosticera och handlägga sockerberoende (23).

Sköldkörteln är kroppens termostat för ämnesomsättningen. Hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln är vanligare hos personer med diabetes typ-2. De visar dessutom ofta upp en autoimmun reaktion mot sköldkörtelvävnaden som man i studier visat att man med långtidskontroll av blodsockret kan vända (24).
Polycystiskt ovarie syndrom (PCOS) är en hormonrubbning som kan uppstå hos kvinnor. Risken för diabetes typ 2 är högre vid PCOS. Den gemensamma nämnaren är höga insulinnivåer. Vid PCOS påverkar insulin äggstockarna att bilda mer testosteron. Testosteronet i sin tur ökar inlagringen av bukfett och det ger en ond cirkel med ökad insulinresistens (25).


Referenser

 1. https://www.ndr.nu/#/arsrapport
 2. http://lakartidningen.se/OldPdfFiles/1999/18852.pdf
 3. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf
 4. http://www.psoriasisforbundet.se/mabra/samsjuklighet/diabetes-typ-2/
 5. http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/
 6. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19689/2015-2-3.pdf
 7. Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, Chen MJ, Mathers JC, Taylor R; Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and livertriacylglycerol; Diabetologia. 2011 Oct;54(10):2506-14
 8. http://drhyman.com/blog/2011/08/04/new-research-finds-diabetes-can-be-reversed/
 9. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/patientutbildning-vid-diabetes/
 10. Basu S, Yoffe P, Hills N, Lustig RH; The relationship of sugar to population-level diabetes prevalence: an econometric analysis of repeated cross-sectional data; PLoS One. 2013;8(2):e57873
 11. Basu S, Yoffe P, Hills N, Lustig RH;The relationship of sugar to population-level diabetes prevalence: an econometric analysis of repeated cross-sectional data; PLoS One. 2013;8(2)
 12. Sarah Y. Nowlin, Marilyn J. Hammer, Gail D'Eramo Melkus; Diet, Inflammation, and Glycemic Control in Type 2 Diabetes: An Integrative Review of the Literature; J Nutr Metab. 2012; 2012: 542698.
 13. Sylvia H. Ley, Osama Hamdy, V. Mohan, Frank B. Hu; Prevention and Management of Type 2 Diabetes: Dietary Components and NutritionalStrategies; Lancet. 2014 Jun 7; 383(9933)
 14. Dean L, McEntyre J. The Genetic Landscape of Diabetes [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2004. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1667/
 15. Painter RC, Roseboom TJ, Bleker OP;  Prenatal exposure to the Dutch famine and disease in later life: an overview; Reprod Toxicol. 2005 Sep-Oct;20(3):345-52
 16. Carlsson S, Andersson T, Araghi M, Galanti R, Lager A, Lundberg M, Nilsson P, Norberg M, Pedersen NL, Trolle-Lagerros Y, Magnusson C; Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. J Intern Med. 2017 Apr;281(4):398-406
 17. Harris ML, Oldmeadow C, Hure A, Luu J, Loxton D, Attia J; Stress increases the risk of type 2 diabetes onset in women: A 12-year longitudinal study using causal modelling; PLoS One. 2017 Feb 21;12(2)
 18. Dashti, Hassan S et al; “Short Sleep Duration and Dietary Intake; Epidemiologic Evidence, Mechanisms, and Health Implications.”; Advances in Nutrition 6.6 (2015); 648–659.
 19. Duk-Hee Lee, In-Kyu Lee, Kyungeun Song, Michael Steffes, William Toscano, Beth A. Baker, David R.Jacobs;  A Strong Dose-Response Relation Between Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants and Diabetes; Diabetes Care Jul 2006, 29 (7) 1638-1644
 20. http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/24.-Diabetes-mellitus-%E2%80%93-typ-2-diabetes.pdf
 21. Cox LM, Yamanishi S, Sohn J, Alekseyenko AV, Leung JM, Cho I, Kim SG, Li H, Gao Z, Mahana D, Zárate Rodriguez JG, Rogers AB, Robine N, Loke P, Blaser MJ; Altering the intestinal microbiota during a critical developmental window has lasting metabolic consequences; Cell. 2014 Aug 14;158(4):705-21
 22. Laakso M, Kuusisto J;  Diabetes Secondary to Treatment with Statins; Curr Diab Rep. 2017 Feb;17(2):10
 23. www.bittensaddiction.com
 24. Celani MF, Bonati ME, Stucci N;  Prevalence of abnormal thyrotropin concentrations measured by a sensitive assay in patients with type 2 diabetes mellitus; Diabetes Res. 1994;27(1):15-25
 25. Carreau AM, Baillargeon JP; PCOS in adolescence and type 2 diabetes; Curr Diab Rep. 2015 Jan;15(1):564